Polski rynek farmaceutyczny (o którym także tutaj: https://medical-studio.pl/rynek-farmaceutyczny-polska-i-usa/) jest dynamicznie rozwijającym się sektorem, który może pochwalić się znacznymi osiągnięciami w ostatnich latach. Obecnie wartość rynku aptecznego wynosi ponad 30 mld złotych i prognozuje się, że do 2025 roku będzie rósł w tempie 6-7% rocznie.

Sukces polskiego farmaceutycznego sektora można przede wszystkim zawdzięczać dobrej sytuacji gospodarczej kraju, a także rosnącej świadomości społeczeństwa na temat znaczenia profilaktyki i leczenia chorób. W ostatnich latach Polacy coraz chętniej korzystają z usług aptek i coraz więcej wydają na leki i suplementy diety.

Rosnąca populacja starszych osób oraz postęp medycyny sprawiają, że rynek farmaceutyczny ma duży potencjał rozwoju. Oczekuje się, że w najbliższych latach będzie nadal prosperował, a jego wartość będzie się zwiększać.

Wzrost rynku farmaceutycznego w Polsce – przyczyny i skutki

Rynek farmaceutyczny w Polsce rośnie. W ostatnich latach przyczyniło się do tego wiele czynników, takich jak: rosnąca świadomość społeczeństwa, poprawa dostępu do leków czy też rosnące wydatki na zdrowie. Wzrost rynku farmaceutycznego to także wzrost konkurencji, co skutkuje niższymi cenami produktów. Skutkiem tego jest także większa dostępność leków, a także większa innowacyjność produktów.

Perspektywy rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego:

  • Do 2022 roku polski rynek farmaceutyczny ma szanse sięgnąć 26 mld euro, czyli 10 proc. więcej niż obecnie. Wzrost ten przyniosą głównie nowe produkty lecznicze i suplementy diety, a także popularyzacja zdrowia w społeczeństwie.
  • Jak podaje GUS, w 2017 roku wartość całego polskiego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 23 miliardy złotych. Eksperci branżowi szacują, że do końca 2022 roku można spodziewać się wzrostu tej kwoty o 10-12 proc.
  • Odsetek osób korzystających ze stałych medykamentów stale rośnie – w 2017 roku było to już 62 proc. wobec 57 proc. trzy lata wcześniej – co świadczy o tym, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swojego zdrowia i chce dbać o nie w profesjonalny sposób.

Ograniczenia i możliwości polskiego rynku farmaceutycznego

Polski rynek farmaceutyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. W 2017 roku wartość polskiego rynku farmaceutycznego wyniosła blisko 33 mld złotych i było to aż o 8,4% więcej niż rok wcześniej. Jednak mimo tak dynamicznego rozwoju, wciąż pozostaje on w tyle za liderami europejskiego rynku, takimi jak Niemcy czy Wielka Brytania. Zdaniem ekspertów głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są ograniczenia polskiego systemu ochrony zdrowia oraz niedostateczna innowacyjność polskich firm farmaceutycznych. Ograniczenia polskiego systemu ochrony zdrowia są głównym czynnikiem ograniczającym możliwości dalszego rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego. Głównym problemem jest niski poziom finansowania polskich szpitali, który wynosi średnio ok. 2% całkowitego budżetu szpitala. W porównaniu do innych krajów europejskich, jest to bardzo mało. W Stanach Zjednoczonych średni poziom finansowania szpitali wynosi aż 5%, a we Włoszech i Francji – 4%. Polski system ochrony zdrowia jest więc bardzo ubogi, a brak środków finansowych uniemożliwia realizację inwestycji, które mogłyby przyczynić się do dalszego rozwoju branży farmaceutycznej.

Inną przyczyną ograniczeń polskiego rynku farmaceutycznego jest niedostateczna innowacyjność polskich firm farmaceutycznych. Większość z nich prowadzi działalność na podstawie licencji od międzynarodowych koncernów i produkuje leki już istniejące na rynku. Niewielka część polskich firm specjalizuje się w produktach biotechnologicznych i generykach, ale ich udział w rynku jest bardzo mały. Aby móc konkurować ze światowymi liderami, potrzebna jest większa innowacyjność i nowatorskie podejście do produkcji leków.

Problemy polskiego rynku farmaceutycznego – przegląd


Polski rynek farmaceutyczny jest bardzo silny. Jego wartość wzrosła o 20 proc. w ciągu ostatnich trzech lat i według szacunków ekspertów, wynosi on obecnie ponad 55 mld zł. W tym czasie liczba aptek w Polsce wzrosła o ponad 1 tys., a liczba pracowników aptecznych o ponad 2 tys. Zdaniem ekspertów trend ten będzie się utrzymywał, a wartość rynku farmaceutycznego w Polsce może sięgnąć nawet 80 mld zł do 2025 roku.

Polski rynek farmaceutyczny jest bardzo silny. Jego wartość wzrosła o 20 proc. w ciągu ostatnich trzech lat i według szacunków ekspertów, wynosi on obecnie ponad 55 mld zł. W tym czasie liczba aptek w Polsce wzrosła o ponad 1 tys., a liczba pracowników aptecznych o ponad 2 tys. Zdaniem ekspertów trend ten będzie się utrzymywał, a wartość rynku farmaceutycznego w Polsce może sięgnąć nawet 80 mld zł do 2025 roku.

Pomimo tego sukcesu, polski rynek farmaceutyczny ma swoje problemy. Jednym z nich jest brak innowacyjności. Innowacyjne leki stanowią zaledwie 3 proc. sprzedawanych leków, a ich udział spada. Według raportu „Innowacyjność polskiego sektora farmaceutycznego” opublikowanego przez Instytut Badań Farmaceutycznych, który objął lata 2010-2013, średni udział innowacyjnych leków na rynku aptecznym to 2,5 proc., a innowacyjności produktowej – 0,4 proc.